Nextline gedragdscode en reglement

Gedragscode

In deze gedragscode beschrijven we hoe we bij Nextline Swimming met elkaar en met anderen willen omgaan. Speciale aandacht besteden we hierbij aan afspraken die we maken ten aanzien van de gedragscode sport en code blauw.

Het doel van deze gedragscode is om het bij onze vereniging veilig, eerlijk, integer, gezond en leuk te houden.

De gedragscode is expliciet van toepassing op alle leden, ouders/verzorgers, bestuursleden en medewerkers van Nextline Swimming.

We publiceren onze code op de website van Nextline. Dit betekent dat belanghebbende die direct of indirect met de vereniging te maken hebben, deze code kunnen inzien.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijke reglement zijn alle afspraken voor de vereniging en haar leden vastgelegd.

Net als de gedragscode publiceren we ook het huishoudelijk reglement op de website van Nextline. Alle direct en indirect betrokkenen van de vereniging, kunnen het reglement inzien.

Neem contact met ons op!

Blijf je graag op de hoogte, heb je suggesties of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar Nextline.